INFORMÁCIE PRE PACIENTOV

Rádiofarmaká

Rádiofarmaká sú finančne náročné a po ich príprave sa nedajú skladovať – je potrebné ich aplikovať do niekoľko hodín od prípravy – preto ak sa nemôžete dostaviť na vyšetrenie, prosíme Vás o odhlásenie sa na tel. čísle +421 33 595 33 83 alebo na tel. čísle +421 948 032 957 niekoľko dní vopred, aby sa na vyšetrenie mohol naplánovať iný pacient. Ďakujeme.

Pokyny pred vyšetrením

Na vyšetrenie si so sebou prosím prineste žiadanku, aktuálnu zdravotnú dokumentáciu, RTG snímky, prípadne posledné nahrávky CT alebo MR vyšetrenia na CD disku. Tehotné ženy vyšetrujeme len z vitálnej indikácie, ak dojčíte dieťa, je potrebné dodržať špeciálne opatrenia - na určitú dobu prerušiť dojčenie, doba závisí od typu vyšetrenia (o tejto skutočnosti nás prosím informujte ešte pred samotným vyšetrením!). Každý pacient pred absolvovaním scintigrafického vyšetrenia prejde cez ambulanciu nukleárnej medicíny, kde ho vyšetrí lekár a poskytne mu základné informácie. Následne pacient podpíše informovaný súhlas. Na Vaše prípadné otázky adekvátne odpovieme. V záujme zníženia pôsobenia žiarenia na Vaše okolie, najmä na deti sa v deň po absolvovaní Vášho vyšetrenia neodporúča blízky kontakt s deťmi. Pod tým sa myslí nebrať ich do náručia a nespať s nimi v jednej miestnosti. Vo všeobecnosti je vhodné udržiavať od nich čo najväčšiu vzdialenosť. Na vyšetrenie s Vami môže prísť ako sprievodca ktokoľvek, ale nie je vhodné, aby Vás sprevádzali deti a tehotné ženy.

Príprava:  Príprava nie je nutná. Je potrebné zabrániť prípadnému alimentárnemu/ farmakologickému blokovaniu štítnej žľazy. V prípade potreby je možné prípravu konzultovať priamo na pracovisku nukleárnej medicíny.

Priebeh vyšetrenia: Po aplikácii rádiofarmaka (99mTc pertechnát) sa s odstupom 15 – 30 min. vykoná scintigrafia štítnej žľazy, prípadne sa podľa potreby doplní tomografická scintigrafia SPECT event. SPECT/CT vyšetrenie.

Príprava: Príprava nie je nutná. Počas vyšetrenia sa blokuje štítna žľaza podaním chloristanu draselného (Chlorigen, Chloritech).

Priebeh vyšetrenia:  Po aplikácii rádiofarmaka (99mTc pertechnát)  s odstupom 20 min. sa vykonáva lokálne snímanie v oblasti štítnej žľazy. Následne sa realizujú opakované lokálne snímania na oblasť krku a hrudníka po intravenóznom  podaní 99mTc Sestamibi. 2,5-3 hod. po aplikácii (rôzna rýchlosť vyplavovania rádiofarmaka zo štítnej žľazy a parathyroidey) sa vykonáva SPECT/CT vyšetrenie.  Trvanie celého vyšetrenia je približne 4 hodiny.

Príprava: 4-6 hod. pred vyšetrením by si pacient nemal nič dávať do úst (nejesť, nepiť, neumývať si zuby, nežuť žuvačku).

Priebeh vyšetrenia: Bezprostredne po intravenóznej aplikácii rádiofarmaka nasleduje dynamické snímanie na oblasť slinných žliaz v trvaní 45 min. V polovici vyšetrenia dostáva pacient salivačný podnet (citrónová šťava, v prípade alergie na citrusy mentolový cukrík). 

Príprava:  Pacient prichádza na oddelenie nalačno. 24 hod. pred vyšetrením by nemal užívať lieky ovplyvňujúce motilitu tráviaceho traktu (Ganaton, Costi, Degan…). Pacient si so sebou prinesie 1l pomarančového džúsu.

Priebeh vyšetrenia: Dynamické snímanie na oblasť pažeráka v trvaní 3 minúty nasleduje bezprostredne po prehltnutí malého množstva rádioaktívnej látky. Následne pacient vypije  2-3 dcl pomarančového džúsu. Po vypití džúsu vykonávame dynamické snímanie na oblasť epigastria v trvaní 30 min.

Príprava:  Pacient prichádza na oddelenie nalačno. 24 hod. pred vyšetrením by nemal užívať lieky ovplyvňujúce motilitu tráviaceho traktu (Ganaton, Costi, Degan…). Pacient si so sebou prinesie  2 toastové chleby s džemom a praženicu z 2 vaječných bielkov.

Priebeh vyšetrenia:  Po požití tuhého sústa označeného malým množstvo rádioaktívnej látky nasleduje dynamické snímanie na oblasť epigastria v trvaní 90 min. Zároveň sa zhotovujú lokálne snímky na oblasť epigastria bezprostredne  po požití jedla, po skončení dynamického snímania a  po 3 a 4 hodinách po požití jedla. Trvanie celého vyšetrenia je približne 4,5 hodiny.

Príprava: V prvý deň vyšetrenia prichádza pacient nalačno, v druhý deň vyšetrenia príprava nie je nutná.

Priebeh vyšetrenia:  Vyšetrenie je dvojdňové. V prvý deň vyšetrenia po intravenóznej aplikácii rádiofarmakom označených erytrocytov sa vykonávajú opakované lokálne snímania na oblasť dutiny brušnej a SPECT/CT vyšetrenie. Na druhý deň vyšetrenia sa vykonáva ešte jedno snímanie SPECT/CT na oblasť dutiny brušnej, v trvaní cca 45 min.

Príprava: Nie je nutná.

Priebeh vyšetrenia:  Po podaní koloidného rádiofarmaka o vhodnej veľkosti častíc intradermálne alebo subkutánne, do oblasti v závislosti od lokality primárneho tumoru, dochádza k hromadeniu rádiofarmaka v oblasti prvých – sentinelových uzlín spádovej oblasti lymfatického riečišťa. Nasleduje lokálne snímanie, podľa potreby doplnené o SPECT/CT vyšetrenie. Lekár nukleárnej medicíny označí na koži značkou približnú lokalizáciu spádovej uzliny. Perioperačne chirurg detekuje lymfatickú uzlinu pomocou gamasondy. Histologizácia sentinelovej uzliny môže prispieť k optimalizácii operačného výkonu z hľadiska radikality a zníženiu pooperačných komplikácii.

Príprava: Vyšetrenie nevyžaduje špeciálnu  prípravu. Nutná je dostatočná hydratácia pred vyšetrením

Priebeh vyšetrenia: Bezprostredne po intravenóznej  aplikácii rádiofarmaka (99mTc-DTPA resp. MAG3)  nasleduje dynamické snímanie na oblasť obličiek v trvaní 30 min. Pri podozrení na retenciu rádiofarmaka v dutom systéme obličiek sa medzi 15. – 20. minútou vyšetrenia aplikuje intravenózne Furosemid.  Následne sa pacient vymočí a nasleduje krátke minútové snímanie na posúdenie prípadnej retencie rádiofarmaka v dutom systéme obličiek.

Príprava: Vyšetrenie nevyžaduje špeciálnu prípravu.  Nutná dostatočná hydratácia  pred vyšetrením.

Priebeh vyšetrenia:  Približne pol hodinu po intravenóznej  aplikácii rádiofarmaka nasleduje lokálne snímanie na oblasť dutiny brušnej vo viacerých projekciách. Vyšetrenie je podľa potreby doplnené tomografickým snímaním (SPECT) event. SPECT/CT vyšetrením. Celkové trvanie vyšetrenia je približne 3 hodiny.

Príprava: Nie je nutná.

Priebeh vyšetrenia: Približne hodinu po intravenóznej aplikácii rádiofarmaka sa vykonáva celotelové snímanie. Následne môže byť celotelové snímanie doplnené ďalším, lokálnym snímaním a SPECT/CT vyšetrením podľa rozhodnutia lekára nukleárnej medicíny.

Príprava: Pacient by nemal užívať niektoré lieky, ktoré ovplyvňujú dopaminergné transportéry v mozgu (niektoré antidepresíva, lieky stimulujúce centrálny nervový systém…). Úprava liečby sa vykonáva  v rámci vzájomnej spolupráce indikujúceho lekára a lekára nukleárnej medicíny po predchádzajúcej konzultácii na pracovisku. V deň vyšetrenia príprava nie je nutná.  

Priebeh vyšetrenia:  Po príchode na oddelenie sa pacientovi podáva Lugolov roztok, event. v prípade alergie na jód sa podávajú tabletky chloristanu draselného (Chloritech, Chlorigen), za účelom blokovania štítnej žľazy. 3-4 hodiny po intravenóznej aplikácii rádiofarmaka nasleduje tomografické snímanie na oblasť mozgu v trvaní 45 minút. Trvanie celého vyšetrenia je 5-6 hodín.

Príprava:  Nie je nutná špeciálna príprava. V deň vyšetrenia by nemal pacient nosiť kompresívne pančuchy, ani žiadne sťahujúce spodné prádlo.

Priebeh vyšetrenia: Vyšetrenie má dve časti. Rádioaktívna látka sa podáva do medziprstia na obidvoch vyšetrovaných končatinách (horné, event. dolné končatiny).  Bezprostredne po aplikácii rádiofarmaka nasleduje pokojové snímanie na oblasť vyšetrovaných končatín. Táto prvá časť trvá približne 45 minút. Po ukončenej prvej časti vyšetrenia pacient vykonáva fyzickú činnosť. V prípade vyšetrenia dolných končatín chôdza po chodbe, po schodoch…, v prípade vyšetrenia horných končatín pacient stláča kompresívne fyzioterapeutické loptičky. Po ukončení cvičenia sa opäť sníma oblasť vyšetrovaných končatín. Celkové trvanie vyšetrenia je 4-5 hodín.

Príprava: nie je nutná, pred vyšetrením môže pacient jesť i piť. Po podaní rádioaktívnej látky je potrebné zvýšiť príjem tekutín (minimálne 0,5 l). Je potrebné častejšie močiť aj po ukončení vyšetrenia. So sebou je potrebné priniesť jedlo a tekutiny. Všetky lieky, ktoré pacient užíva je možné užiť.

Priebeh vyšetrenia: Pacientovi je aplikované malé množstvo rádioaktívnej látky vo vnútrožilovej injekcii. Samotné vyšetrenie sa realizuje počas aplikácie injekcie a 3 – 5 hodín po podaní injekcie. Vyšetrenie trvá približne  20 – 40 minút.

Príprava: nie je nutná

Priebeh vyšetrenia: Pacientovi je aplikované malé množstvo rádioaktívnej látky vo vnútrožilovj injekcii. Samotné vyšetrenie sa realizuje bezprostredne po podaní injekcie a trvá približne 20 minút.

Príprava: nie je nutná

Priebeh vyšetrenia: Počas vyšetrenia pacient vdychuje malé množstvo rádioaktívneho plynu. Vyšetrenie trvá približne 10 minút.

Príprava: Pred vyšetrením nejesť v dobe 4 – 6 hodín. Od odosielajúceho lekára je potrebné priniesť vyšetrenie zápalových parametrov – KO + dif, CRP.

Priebeh vyšetrenia: Po odobratí množstva približne 50 ml krvi sú z nej následne laboratórne oddelené biele krvinky, ktoré sú následne označené rádioaktívnou látkou. Označené biele krvinky sú potom vnútrožilovou injekciou vrátené späť do obehu. Samotné vyšetrenie sa realizuje v priebehu dvoch dní, snímanie sa robí opakovane v 1, 4 a 24 hodinovom interveale. Jednotlivé snímky trvajú 10 – 20 minút.

Príprava: Pred vyšetrením 2 hodiny nejesť a piť len malé množstvo tekutín. Neplatí pre diabetikov, ktorí dodržia svoj denný režim. Podľa pokynov svojho kardiológa resp. internistu vysadiť 24 hodín pred vyšetrením nitráty a dva dni pred vyšetrením betablokátory, event. lieky spomaľujúce tepovú frekvenciu. Ostatné lieky nie je potrebné vysadiť. Na vyšetrenie je potrebné priniesť pohodlnú športovú obuv, oblečenie, jedlo, tekutiny a všetky lieky, ktoré pacient bežne užíva.

Priebeh vyšetrenia: v rámci vyšetrenia je pacientovi počas ergonometrickej záťaže na stacionárnom bicykli aplikované malé množstvo rádioaktívnej látky vnútrožilovou injekcou. Samotná fyzická záťaž trvá približne do 15 minút. Po skončení fyzickej záťaže snímanie pokračuje ešte približne 20 minút. V niektorých prípadoch je potrebné doplniť kľudové vyšetrenie, ktoré sa môže realizovať v ten istý deň, resp. v iný deň s minimálnym odstupom od záťaže. 

Často kladené otázky

Po absolvovaní vyšetrenia na ambulancii nukleárnej medicíny pacient prechádza do čakárne, ktorá sa nachádza v uzatvorenej zóne. Pred vyšetrením je pacientovi podaná vnútrožilová injekcia s malým množstvom rádioaktívnej látky. Podaná dávka je vo väčšine prípadov porovnateľná alebo nižšia ako pri RTG vyšetrení. Po aplikácii rádiofarmaka už pacient oddelenie neopúšťa.

Samotné vyšetrenie pod gammakamerou sa vykonáva v rôznych časových odstupoch od aplikácie rádiofarmaka, v závislosti od toho, ktorý orgán je vyšetrovaný a o aké vyšetrenie sa jedná. 

Lekári na oddelení nukleárnej medicíny vyhodnotia a popíšu výsledok vyšetrenia väčšinou do 7 pracovných dní. Výsledok zasielame vždy poštou alebo ho odovzdáme osobne do rúk pacienta. S výsledkom sa následne dostavte k lekárovi, ktorý Vás na vyšetrenie odoslal.

Oznámenie o ochrane osobných údajov

GAMMALAB, spol. s r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) používa pri vyšetrení scintigrafickú dvojhlavovú SPECT gamakameru a gamasondu na vyšetrovanie sentinelovej lymfatickej uzliny, ktoré sú doplnené o špeciálnu hybridnú kameru SPECT / CT.

Poskytované služby na stránke prevádzkovateľa vyžadujú spracúvanie osobných údajov. Nižšie vás informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré získavame prostredníctvom komunikačného kanála webovej stránky prevádzkovateľa, vrátane použitia cookie.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

1.Kto je zodpovedný za spracúvanie vašich osobných údajov na tomto pracovisku

GAMMALAB, spol. s r.o. Novozámocká cesta 3862/2, Komárno 945 01 36 271 284

Pracovisko na Starohájskej 2, 917 01 Trnava

2.Kontaktné údaje zodpovednej osoby Ing. Jozef Kmeť dpo@prodiagnostic.sk

+421908148822

3.Na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ zbiera osobné údaje dotknutých osôb v kontexte svojich aktivít v rámci objednávania klientov na vyšetrenie prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie, evidencie pacientov, zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, príprava a výdaj liekov.

4.Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pacientov na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1. písm. c) Zákona, resp. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, a teda na účely splnenia zákonných povinností prevádzkovateľa súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a to najmä v súlade s nasledujúcimi zákonmi

  1. zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  2. nariadením EÚ o ochrane osobných údajov článok 6 ods. 1, písm. c) a článku 9, ods. 2, písm. h),
  3. zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
  4. zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  1. zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  2. doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  3. zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  4. zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Prostredníctvom žiadaniek na vyšetrenie na našom webovom sídle zbierame:

GAMMALAB, spol. s r.o., Žiadanka na scintigrafické vyšetrenie

Pacient: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, číslo poisťovne, bydlisko, telefón, diagnóza, krátka epikríza.

6 Odkiaľ získavame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od odosielajúceho lekára a od vás ako dotknutej osoby.

7.Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Za určitých zákonných podmienok môžeme vaše osobné údaje sprístupniť tretím stranám (ako napríklad orgánom činným v trestnom konaní, zdravotnej poisťovni), ak je to nevyhnutné a primerané vzhľadom k špecifickým a zákonne určeným účelom. Osobné údaje, ktoré vyprodukujeme v rámci diagnostického vyšetrenia poskytujeme nasledujúcim subjektom:

  1. vám ako dotknutej osobe,
  2. odosielajúcemu lekárovi.

Využitie služby cookie:

Môžeme vyžadovať zapnutie súborov cookie vo vašom zariadení. Používame cookie, aby sme boli informovaní, keď navštívite naše webové stránky, zvýšili ich interakciu pre vás, obohatili svoje skúsenosti a čo najlepšie Vám prispôsobili ich obsah.

Táto webová lokalita vyžíva Základné súbory Cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám poskytli služby dostupné prostredníctvom našich webových stránok a využili niektoré z ich funkcií. Pretože tieto súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na doručenie webových stránok, nemôžete ich odmietnuť bez toho, aby ovplyvnili fungovanie našich stránok.

Ďalej využíva služby Google Analytics Cookie. Tieto súbory zhromažďujú informácie, ktoré sa používajú buď v súhrnnej forme, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako sa používa naša webová stránka. Ak nechcete sledovať návštevnosť našich stránok, môžete zakázať sledovanie.

Používame tiež rôzne externé služby, ako sú Google Webfonty, Mapy Google a You Tube. Vzhľadom na to, že títo poskytovatelia môžu zhromažďovať osobné údaje, napríklad vašu IP adresu, dovoľujeme vám ich zablokovať. Vypnúť ich môžete cez Google Webfont nastavenia.

8.Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše údaje uchovávame v súlade s príslušnými zákonmi, Žiadanky o vyšetrenie sa archivujú podľa interných predpisov pracoviska po dobu 10 rokov a natrvalo tvoria elektronickú prílohu výsledku vyšetrenia. Výsledok vyšetrenia je súčasťou zdravotnej dokumentácie pracoviska, ktorá sa archivuje podľa zákona o zdravotnej starostlivosti.

9.Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať poverení zamestnanci prevádzkovateľa, a sprostredkovateľov zabezpečujúcich servis systémov na spracúvanie údajov.

10.Budú vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii?

Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

11.Zahŕňa spracúvanie vašich osobných údajov prevádzkovateľom automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie?

Spracúvanie vašich osobných údajov nezahŕňa automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

12.Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať:

vydanie potvrdenia či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, ako aj prístup k jej osobným údajom a ďalším informáciám,

opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných údajov, ktoré sa jej týkajú,

vymazanie (tzv. zabudnutie) osobných údajov, ktoré sa jej týkajú ak je splnený jeden z dôvodov uvedený v čl. 17 nariadenia, napríklad ak: už ich prevádzkovateľ nepotrebuje,

ich prevádzkovateľ spracúva nezákonne,

obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak je splnený jeden z prípadov uvedený v čl.18 nariadenia;

na prenositeľnosť osobných údajov;

vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov;

na to, aby sa na neho/ňu nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania;

podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

13.Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?

Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.

14.Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?

Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním FTPS zabezpečeného prenosu citlivých informácií.

15.Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, čiže Úradu

Kontaktná adresa dozorného orgánu: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 www.dataprotection.gov.sk +421 2 3231 3220

16.Ako si môžete svoje práva uplatniť?

Ak si chcete uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese oou@prodiagnostic.sk. Vašu žiadosť zaregistrujeme a vybavíme v zákonnej lehote.

Príslušná osoba pre ochranu osobných údajov/Zodpovedná osoba, je tiež k dispozícii na zodpovedanie akýchkoľvek otázok, k zmieňovanému.