Úvodná stránka » Zoznam vyšetrení » Štítna žľaza

Scintigrafia štítnej žľazy

Rádioaktívny pertechnetát (99mTcO4-) je vychytávaný v tyreoidálnom tkanive a miera jeho akumulácie približne 20 min. po aplikácii je priamo úmerná funkčnému stavu tyreoidálneho tkaniva a aktivite nátrium jodidových symportérov. Ide o funkčno- morfologické zobrazenie tkaniva štítnej žľazy. Posudzuje sa tvar, lokalizácia a veľkosť lalokov štítnej žľazy. Detekujú sa ložiská so zníženou akumuláciou rádiofarmaka – studené uzly (cysty, nádory) alebo ložiská so zvýšenou akumuláciou rádiofarmaka – horúce uzly (hyperfunkčné tkanivo - autonómny adenóm) alebo sa diagnostikuje ektopické tkanivo štítnej žľazy. Rádiofarmakum (99mTcO4 - ) sa aplikuje i.v., vyšetruje sa 15-20 min po aplikácii v ľahu na chrbte. 

Spôsob aplikácie: intravenóza injekcia

Indikácie: jednouzlová struma, polynodózna struma (pred operačným výkonom), dôkaz funkčnej autonómie štítnej žľazy (autonómny adenóm), diagnostika retrosternálnej strumy, diferenciálna diagnostika útvarov na krku alebo intratorakálnych, tyreoiditída, linguálna struma, dôkaz prítomnosti funkčného tkaniva štítnej žľazy na vylúčenie resp. potvrdenie kongenitálnej hypotyreózy

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409