Scintigrafia zápalových ložísk 99m Tc-HMPAO značenými leukocytmi

Autológne leukocyty značené rádionuklidmi po intravenóznom podaní rýchlo migrujú z cirkulácie a mohutne sa hromadia v mieste leukocytárnej infiltrácie. Hromadenie značených leukocytov závisí na intenzite chemotaktického podnetu, množstve a type značených leukocytov a hlavných bunkových komponentov, ktoré sú zodpovedné za zápalovú odpoveď. Pacientovi ráno odoberieme väčší objem krvi z ktorej sa za aseptických podmienok separujú a následne označia autológne leukocyty. Po intravenóznom podaní vykonáme statické nahrávky, celotelovú scintigrafiu a podľa potreby na lepšiu lokalizáciu ložiska doplníme SPECT/CT vybranej oblasti.

Rádiofarmakum: 99mTc-HMPAO značené autológne leukocyty

Spôsob aplikácie: intravenózne

Indikácie: osteomyelitídy v periférnom skelete a lokalizácia muskuloskeletálnych infekcií, diabetická noha, periprotetická infekcia v okolí kĺbových náhrad, lokalizácia a určenie zápalovej aktivity nešpecifických zápalov čreva, M. Croohn, Colitis ulcerosa, horúčky neznámej etiológie

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409