Dynamická scintigrafia evakuácie žalúdka

Po perorálnom podaní stravy označenej rádiofarmakom 99mTc-DTPA (kyselina diethyléntriaminopentaoctová) hodnotíme poruchu motility a vyprázdňovaciu schopnosť žalúdka, kvantitatívne polčasom vyprázdňovania žalúdka. Vyšetrenie sa vykonáva hneď po podaní stravy 90 minútovým dynamickým záznamom a statickými minútovými snímaniami po 2, 3 a 4 hodinách od podania stravy. Pacient po uložení na vyšetrovacie lôžko má nastavený detektor na oblasť dolnej polovice ezofágu, žalúdok a oblasť čriev.

Rádiofarmakum: 99mTc-DTPA (kyselina diethyléntriaminopentaoctová) 

Spôsob aplikácie – perorálne vo forme štandardizovaných raňajok

Indikácie: patologické stavy, ktoré môžu byť spojené s poruchou evakuácie žalúdka (diabetická neuropatia, stavy po resekcii žalúdka), sledovanie efektivity operácie pre obezitu pred a po liečbe

Príprava pacienta: Vyšetrenie sa vykonáva nalačno (8 hodín bez príjmu stravy), pacient pred vyšetrením nesmie fajčiť. Diabetici musia dostať pred podaním jedla dávku antidiabetík alebo inzulínu. Pri vyšetrení za účelom stanovenia diagnózy musí pacient vysadiť prípadnú liečbu, ktorá ovplyvňuje motilitu žalúdka. Pri hodnotení efektu liečby treba liečbu ponechať.

Poznámka: Pokrm na vyšetrenie vo forme štandardizovaných raňajok (2 vaječné bielka, biely chlieb a džem) 

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409