Úvodná stránka » Zoznam vyšetrení » Sentinelové uzliny

Lymfoscintigrafia sentinelových lymfatických uzlín s následnou peroperačnou detekciou gamasondou

Sentinelová lymfatická uzlina je prvá lymfatická uzlina v lymfatickom povodí, ktorá prijíma lymfatickú drenáž priamo z tumoru. Cieľom lymfoscintigrafie sentinelových lymfatických uzlín je určiť ich počet a lokalizáciu spolu s ich drenážnym povodím a demonštrovať tak lymfatické povodia, ktoré sú potencionálnym miestom lymfogénnych metastáz. Následne sa vykoná operačná biopsia scintigraficky detekovaných sentinelových uzlín a ich histologické vyšetrenie. Ďalší postup je založený na predpoklade, že ak sentinelová lymfatická uzlina neobsahuje metastatické bunky, ďalšie LU v povodí ich nemajú tiež. Následnej lymfadenektómii s možnými peroperačnými a postoperačnými komplikáciami sa teda nemusia podrobiť pacienti s negatívnym histologickým nálezom v sentinelových lymfatických uzlinách. Vyšetrenie sa využíva hlavne na detekciu sentinelových LU pri malígnom melanóme a karcinóme prsníka. Možné je jeho využitie aj pri karcinóme krčka maternice, karcinóme hrubého čreva, penisu a iných nádorových ochoreniach. Rádioaktívny koloid sa aplikuje intrakutánne do okolia jazvy po extirpácii lézie - pri malígnom melanóme alebo periareolárne - pri tumore prsníka, odkiaľ sú koloidné častice transportované lymfatickými cestami do spádových lymfatických uzlín. Lokalizácia sentinelových lymfatických uzlín sa označí na pokožku pacienta v chirurgickej polohe, t.j. v polohe, v ktorej bude pacient pri operácii. Operácia sa obvykle vykonáva nasledujúci deň pomocou peroperačnej gamasondy. 

Rádiofarmakum: 99mTc-nanocoll, 99mTc-Sentiscint

Spôsob aplikácie – intradermálne, periareolárne

Indikácie: detekcia a vyznačenie sentinelových lymfatických uzlín s ich následnou peroperačnou deteciou pomocou gamasondy a chirurgickou disekciou

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409