Úvodná stránka » Zoznam vyšetrení » Slinné žľazy

Scintigrafia slinných žliaz

Funkčné a morfologické vyšetrenie slinných žliaz založené na ich schopnosti vychytávať z krvného obehu 99mTcO4- , vychytávanie rádiofarmaka zodpovedá aktivite natrium jodidových symportérov. Vykonáva sa ako dynamická nahrávka, podľa potreby sa dopĺňajú statické nahrávky. Rádiofarmakum (99mTcO4-) sa aplikuje i.v., vyšetruje sa v ľahu na chrbte, vyšetrenie začína ihneď po aplikácii, trvá 40 min, v druhej polovici vyšetrenia sa perorálne podáva salivačný podnet (citrónová šťava). Hodnotí sa intenzita a symetria kumulácie rádiofarmaka v slinných žľazách a rýchlosť a intenzita reakcie na salivačný podnet.

Rádiofarmakum: 99mTcO4- - pertechnetát (technecistan sodný)

Spôsob aplikácie: intravenóza injekcia

Indikácie: Sjögrenov syndróm, diagnostika funkčného stavu a drenáže slinných žliaz, zápaly, sialolitiáza, nádory, abscesy, cysty, lymfatická infiltrácia

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409