Úvodná stránka » Zoznam vyšetrení » Prištítne telieska

Scintigrafia prištítnych teliesok

Metóda umožňuje zobraziť len zväčšené prištítne telieska (adenóm alebo hyperpláziu príštítnych teliesok, príp. karcinóm) aj v atypickej lokalizácii. Dostupné rádiofarmaka, ktoré sa kumulujú v tkanive prištítnych teliesok sa zároveň akumulujú aj v tkanive štítnej žľazy. Preto sa na našom pracovisku využíva dvojfázová scintigrafia. Dvojfázová scintigrafia je založená na poznatku, že 99mTc-MIBI/ Tetrofosmin sa rýchlejšie vyplavuje z tkaniva štítnej žľazy ako z hyperplastického tkaniva alebo adenómu prištítnych teliesok. Zhotovuje sa teda nahrávka v rozsahu 5-30min a potom o 2-3h po aplikácii rádiofarmaka. Obvykle pre presnejšiu diagnostiku dopĺňame aj scintigrafiu štítnej žľazy na porovnanie so scintigramom prištítnych teliesok. Rádiofarmaká (99mTcO4- , 99mTc-MIBI/ Tetrofosmin) sa aplikujú intravenózne, vyšetruje sa v ľahu na chrbte, celkovo vyšetrenie trvá asi 3 h. Snímanie sa uskutočňuje v prednej a v dvoch predných šikmých projekciách pomocou pinhole kolimátora, v prípade potreby aj metódou SPECT/CT.

Rádiofarmakum: 99mTc-MIBI - methoxy-isobutyl-isonitril, 99mTc-Tetrofosmin (Myoview) - na scintigrafiu prištítnych teliesok

                         pertechnetát (99mTcO4-) - na scintigrafiu štítnej žľazy

Spôsob aplikácie: intravenóza injekcia

Indikácie: lokalizačná diagnostika (predoperačne) pri podozrení na adenóm prištítnych teliesok, prípadne karcinóm prištítnych teliesok, vysoké hodnoty parathormónu –hyperparatyreóz (primárna sekundárna, terciálna), diferenciálna diagnostika hyperkalcémie 

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409