Úvodná stránka » Pracovníci

Súčasní pracovníci GAMMALAB, spol. s r.o.

MUDr. Anita Hrašková              - odborný zástupca, lekár ONM

MUDr. Zuzana Vančová           - lekár ONM

PharmDr. Katrína Hornáková   - farmaceut

Katarína Lištjaková                   - diplomovaná zdravotná sestra, PŠŠ z NM

Tatiana Gašparovičová             - diplomovaná zdravotná sestra, PŠŠ z NM

Farida Roková                          - zdravotná sestra

Mária Horváthová                     - upratovačka


Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409