Úvodná stránka » Pracovníci

Súčasní pracovníci GAMMALAB, spol. s r.o.

MUDr. Anita Hrašková   - odborný zástupca, lekár ONM
MUDr. Zuzana Polláková  - lekár ONM
MUDr. Tatiana Kohušová - lekár ONM
PharmDr. Katarína Hornáková - farmaceut
Bc. Lenka Zelenayová
- rádiologický technik
Katarína Lištjaková - diplomovaná zdravotná sestra, PŠŠ z NM
Tatiana Gašparovičová   - diplomovaná zdravotná sestra, PŠŠ z NM
Farida Roková  - zdravotná sestra

           

          

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409