Úvodná stránka » Pracovníci

Súčasní pracovníci GAMMALAB, spol. s r.o.

MUDr. Lujza Kuncová  - odborný zástupca, lekár ONM

MUDr. Anita Hrašková - lekár ONM

Mgr. Radka Beláková   - farmaceut

Katarína Lištjaková      - diplomovaná zdravotná sestra, PŠŠ z NM

Tatiana Gašparovičová - diplomovaná zdravotná sestra, PŠŠ z NM

Lenka Zelenayová        - zdravotná sestra

Ludmila Konečná          - amb. zdravotná sestra

Mária Horváthová         - upratovačka


Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409