Úvodná stránka » GAMMALAB - Oddelenie nukleárnej medicíny

O nás

Spoločnosť GAMMALAB, spol. s r.o. začala svoju činnosť 1.1.2006. Poskytuje služby v oblasti nukleárnej medicíny.

Oddelenie nukleárnej medicíny je jediné v Trnavskom samosprávnom kraji a plní služby pre celý Trnavský VÚC, čiastočne i Trenčiansky kraj, priľahlé okresy a pre niektoré bratislavské kliniky (Urologickú a Ortopedickú kliniku, Nemocnicu Svätého Michala, NOÚ Klenova,..). V snahe zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na európskej úrovni bola v apríli 2007 inštalovaná na Oddelení nukleárnej medicíny v Trnave nová scintigrafická dvojhlavová SPECT gamakamera špičkovej úrovne značky SIEMENS a v roku 2014 bola zakúpená gamasonda na vyšetrovanie sentinelovej lymfatickej uzliny. V roku 2016 bolo rozšírené vybavenie oddelenia o špeciálnu hybridnú kameru SPECT / CT.

Scintigrafické vyšetrenia zobrazujú patologické zmeny v orgánoch v dobe, kedy ešte nie sú viditeľné inými zobrazovacími metódami. Rozvíjanie týchto metodík podstatne zlepšuje skorú diagnostiku širokej škály chorôb (onkologických, štítnej žľazy, srdca, obličiek, pľúc, kostí, ortopedických ochorení, detekcia krvácania, zápalových ložísk, atď.), v dôsledku čoho sa skracuje doba liečenia a zlepšuje prognóza ochorení.

Na scintigrafické vyšetrenia môže pacienta objednať iba odborný lekár. Vyšetrenia na vlastnú žiadosť pacienta sa podľa zákona nesmú realizovať, pretože počas vyšetrenia ide o lekárske ožiarenie, ktoré musí byť vždy podložené indikáciou odborného lekára. 

Od roku 2007 sa podieľame na klinickom skúšaní liekov v oblasti onkológie.

Dňa 17.12.2007 sme získali certifikát ISO 9001:2001, v odbore Nukleárna medicína ako prví na Slovensku. 10.11.2013 bola vykonaná recertifikácia podľa normy 9001:2009 a následne ISO 9001:2015. 

Certifkát ISO 9001:2001

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409