Scintigrafia dopminových transportérov v mozgu - DaTScan 123I- (SPECT) 

Aktivita presynaptických dopamínových transportérov (DaT) v striate sa dá vyhodnotiť pomocou 123I značeného ioflupanu - FP-CIT (DaTSCANT), ktorý sa kumuluje v striate. Hodnotí sa intenzita a symetria vychytávania rádiofarmaka v nc. caudatus a putamen. Hlavnou indikáciou je odlíšenie Parkinsonovej choroby a ochorení skupiny Parkinson plus syndrómu, ktoré majú patologický nález pomocou 123I-ioflupanu (DaTSCAN) od iných foriem parkinsonických syndrómov a esenciálneho tremoru. Vyšetrenie pomáha aj pri odlíšení demencie s Lewiho telieskami pri ktorých je hustota dopaminových transportérov znížená, od Alzheimerovej choroby u ktorej je nález tohto vyšetrenia normálny.

Rádiofarmakum: 123I-ioflupan - FP-CIT (DaTSCANT)

Spôsob aplikácie: intravenózna injekcia. 

Indikácie: diferenciálna diagnostika Parkinsonovej choroby a parkinson plus syndrómu od iných parkinsonských syndrómov a esenciálneho tremoru 

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409