Úvodná stránka » Zoznam vyšetrení » Lymfoscintigrafia

Kvantitatívna lymfoscintigrafia končatín

Rádioaktívny koloid sa aplikuje do interstícia v distálnych častiach horných alebo dolných končatín, odkiaľ sú koloidné častice transportované lymfatickými cestami do spádových lymfatických uzlín. To umožňuje zobrazenie lymfatického systému v príslušnej spádovej oblasti. Rádiofarmakum (99mTc-nanocoll) sa aplikuje do interstícia a snímanie sa zahajuje ihneď po aplikácii, podľa potreby sa realizujú ďalšie nahrávky s odstupom času.

Rádiofarmakum: 99mTc-nanocoll

Spôsob aplikácie: intradermálne

Indikácie: diferenciálna diagnostika opuchov končatín, poruchy pasáže lymfy, dôkaz involúcie lymfatického tkaniva, dôkaz lymfogénnych metastáz

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409