Úvodná stránka » Zoznam vyšetrení » Krvné straty GITom

Scintigrafické vyšetrenie strát krvi GITom značenými autológnymi erytrocytmi 

Detekcia lokalizácie a rozsahu krvácania predovšetkým z dolnej časti GITu, zobrazí sa krvácanie s intenzitou už 0,1-0,2 ml/min. Detekuje sa ložisko zvýšenej akumulácie značených erytrocytov v oblasti brucha, následná zmena polohy ložiska v dôsledku črevnej motility svedčí pre krvácanie do GITu. Vyšetrenie umožňuje dlhodobé niekoľkohodinové sledovanie pacienta, je vhodné aj pri intermitentnom krvácaní. Je možné doplniť nahrávku aj nasledujúci deň. Po odobratí krvi a označení erytrocytov pacienta sa značené autológne erytrocyty aplikujú i.v. Vyšetrenie sa začína ihneď po aplikácii, vyšetruje sa v ľahu na chrbte, vyšetrenie trvá 240 min. Pri negatívnom náleze na úvodnej dynamickej nahrávke sa realizujú ďalšie statické nahrávky cca každú hodinu, prípadne aj nasledujúci deň ráno. V prípade potreby sa vykonáva aj SPECT/CT nahrávka na určenie presnejšej anatomickej lokalizácie zdroja krvácania. Vyšetrenie má význam len vtedy, ak pacient aktuálne má prítomné známky gastrointestinálneho krvácania. 

Rádiofarmakum: 99mTc - značené vitálne autológne erytrocyty

Spôsob aplikácie: intravenóza injekcia.

Indikácie: dôkaz a určenie miesta krvácania predovšetkým z dolnej a strednej časti tráviacej rúry (polypy, divertikuly, krvácajúci Meckelov divertikul, artériovenózne malformácie, zápaly, nádory)

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409