Úvodná stránka » Info pre pacientov

Informácie pre pacientov:

Rádiofarmaká sú finančne náročné a po ich príprave sa nedajú skladovať - je potrebné ich aplikovať do niekoľko hodín od prípravy - preto ak sa nemôžete dostaviť na vyšetrenie, prosíme Vás o odhlásenie sa na tel. čísle +421 33 595 33 83 alebo na tel. čísle +421 948 032 957 niekoľko dní vopred, aby sa na vyšetrenie mohol naplánovať iný pacient. Ďakujeme.

Pokyny pred vyšetrením:

Na vyšetrenie si so sebou prosím prineste žiadanku, aktuálnu zdravotnú dokumentáciu, RTG snímky, prípadne posledné nahrávky CT alebo MR vyšetrenia na CD disku.

Tehotné ženy vyšetrujeme len z vitálnej indikácie, ak dojčíte dieťa, je potrebné dodržať špeciálne opatrenia - na určitú dobu prerušiť dojčenie, doba závisí od typu vyšetrenia (o tejto skutočnosti nás prosím informujte ešte pred samotným vyšetrením!). 

Každý pacient pred absolvovaním scintigrafického vyšetrenia prejde cez ambulanciu nukleárnej medicíny, kde ho vyšetrí lekár a poskytne mu základné informácie. Následne pacient podpíše informovaný súhlas. Na Vaše prípadné otázky adekvátne odpovieme.

V záujme zníženia pôsobenia žiarenia na Vaše okolie, najmä na deti sa v deň po absolvovaní Vášho vyšetrenia neodporúča blízky kontakt s deťmi. Pod tým sa myslí nebrať ich do náručia a nespať s nimi v jednej miestnosti. Vo všeobecnosti je vhodné udržiavať od nich čo najväčšiu vzdialenosť. Na vyšetrenie s Vami môže prísť ako sprievodca ktokoľvek, ale nie je vhodné, aby Vás sprevádzali deti a tehotné ženy.

Ako vyšetrenie prebieha a ako dlho trvá?

Po absolvovaní vyšetrenia na ambulancii nukleárnej medicíny pacient prechádza do čakárne, ktorá sa nachádza v uzatvorenej zóne. Pred vyšetrením je pacientovi podaná vnútrožilová injekcia s malým množstvom rádioaktívnej látky. Podaná dávka je vo väčšine prípadov porovnateľná alebo nižšia ako pri RTG vyšetrení. Po aplikácii rádiofarmaka už pacient oddelenie neopúšťa.

Samotné vyšetrenie pod gammakamerou sa vykonáva v rôznych časových odstupoch od aplikácie rádiofarmaka, v závislosti od toho, ktorý orgán je vyšetrovaný a o aké vyšetrenie sa jedná. Vyšetrenie trvá v rozmedzí 20 - 60 minút. 

Kedy budú výsledky vyšetrenia?

Lekári na oddelení nukleárnej medicíny vyhodnotia a popíšu výsledok vyšetrenia väčšinou do 10 pracovných dní. Výsledok zasielame vždy poštou alebo ho odovzdáme osobne do rúk pacienta. S výsledkom sa následne dostavte k lekárovi, ktorý Vás na vyšetrenie odoslal.

Scintigrafia skeletu:

Príprava: nie je nutná, pred vyšetrením môže pacient jesť i piť. Po podaní rádioaktívnej látky je potrebné zvýšiť príjem tekutín (minimálne 0,5 l). Je potrebné častejšie močiť aj po ukončení vyšetrenia. So sebou je potrebné priniesť jedlo a tekutiny. Všetky lieky, ktoré pacient užíva je možné užiť.

Priebeh vyšetrenia: Pacientovi je aplikované malé množstvo rádioaktívnej látky vo vnútrožilovej injekcii. Samotné vyšetrenie sa realizuje počas aplikácie injekcie a 3 - 5 hodín po podaní injekcie. Vyšetrenie trvá približne  20 - 40 minút.

Perfúzna scintigrafia pľúc:

Príprava: nie je nutná

Priebeh vyšetrenia: Pacientovi je aplikované malé množstvo rádioaktívnej látky vo vnútrožilovj injekcii. Samotné vyšetrenie sa realizuje bezprostredne po podaní injekcie a trvá približne 20 minút.

Ventilačná scintigrafia pľúc:

Príprava: nie je nutná

Priebeh vyšetrenia: Počas vyšetrenia pacient vdychuje malé množstvo rádioaktívneho plynu. Vyšetrenie trvá približne 10 minút.

Scintigrafické vyšetrenie značkovanými leukocytmi:

Príprava: Pred vyšetrením nejesť v dobe 4 - 6 hodín. Od odosielajúceho lekára je potrebné priniesť vyšetrenie zápalových parametrov - KO + dif, CRP.

Priebeh vyšetrenia: Po odobratí množstva približne 50 ml krvi sú z nej následne laboratórne oddelené biele krvinky, ktoré sú následne označené rádioaktívnou látkou. Označené biele krvinky sú potom vnútrožilovou injekciou vrátené späť do obehu. Samotné vyšetrenie sa realizuje v priebehu dvoch dní, snímanie sa robí opakovane v 1, 4 a 24 hodinovom interveale. Jednotlivé snímky trvajú 10 - 20 minút.

Záťažová scintigrafia myokardu:

Príprava: Pred vyšetrením 2 hodiny nejesť a piť len malé množstvo tekutín. Neplatí pre diabetikov, ktorí dodržia svoj denný režim. Podľa pokynov svojho kardiológa resp. internistu vysadiť 24 hodín pred vyšetrením nitráty a dva dni pred vyšetrením betablokátory, event. lieky spomaľujúce tepovú frekvenciu. Ostatné lieky nie je potrebné vysadiť. Na vyšetrenie je potrebné priniesť pohodlnú športovú obuv, oblečenie, jedlo, tekutiny a všetky lieky, ktoré pacient bežne užíva.

Priebeh vyšetrenia: v rámci vyšetrenia je pacientovi počas ergonometrickej záťaže na stacionárnom bicykli aplikované malé množstvo rádioaktívnej látky vnútrožilovou injekcou. Samotná fyzická záťaž trvá približne do 15 minút. Po skončení fyzickej záťaže snímanie pokračuje ešte približne 20 minút. V niektorých prípadoch je potrebné doplniť kľudové vyšetrenie, ktoré sa môže realizovať v ten istý deň, resp. v iný deň s minimálnym odstupom od záťaže. 

 

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409