Úvodná stránka » História

1985- bolo založené oddelnie nukleárnej medicíny v Trnave v pristoroch ZZS (Závodné zdravotné stredisko) Jaslovské Bohunice s primárom MUDr. Marekom Homolom. Ďalší pracovníci boli MUDr. Š. Drabant a traja laboranti.

1985- prvé prístroje boli: Scintikart N- typi MB 8100 a dvojkanálová spektrometrická súprava NZG 722, začalo sa s vyšetrovaním akumulačného testu a scintigrafie štítnej žľazy

1986- zavedenie funkčného vyšetrenia obličiek- rádiorenografia a začali sa in vitro (RIA) vyšetrovania - T4, T3 so zapožičaným ZZS Gama automatom

1987- bola inštalovaná prvá gamakamera MB 9100 s vyhodnocovacím zariadením 9101/A (prvé vyšetenia boli statické vyšetrenia obličiek a dynamické vyšetrenie pečene)

1989- presťahovanie oddelenia nukleárnej medicíny do nových preistorov Polikliniky Družba s primárom MUDr. J. Drabantom. Ďalšími pracovníkmi boli: MUDr. Š. Bránsky a 10 SZP pracovníkov

1992- nastúpila MUDr. Jarmila Čuperková, Ing. Horák, Ing. Jedličková a spolu 14 SZP pracovníkov

1995- získala atestáciu z nukleárnej medicíny MUDr. J. Čuperková

1997- bola zakúpená jednodetektorová gamakamera DSX SPOHA Vision- vyšetrenie skeletu, pľúc, kĺbov, štítnej žľazy, slinných žliaz, obličiek, pečene, prištítnych teleisok

2004- primárom sa stáva MUDr. J. Čuperková po odchode MUDr. Drabanta z oddelenia

2008- zakúpený laminárny box BIO 176 na prípravu rádiofarmák a merač aplikovanej aktivity CAPINTEC typ CRC 25W

2013- odchod primárky MUDr. J Čuperkovej na dôchodok, vedúcim lekárom sa stáva MUDr. Lujza Kuncová

2014- zakúpenie gamasondy Neoprobe na vyšetrovanie sentinelovej lymfatickej uzliny

2016- zakúpenie hybridnej SPECT/CT kamery

2018- vedúcim lekárom a odborným zástupcom sa stáva MUDr. Anita Hrašková

Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409