Úvodná stránka » Služby

Zoznam scintigrafických vyšetrení, vykonávaných u nás

 1. Scintigrafia štítnej žľazy
  Sattická gammagrafia ŠŽ, diferenciácia studených a teplých uzlov.
 2. Scintigrafia kostí – celotelová, trojfázová. S možnosťou stanovenia prekrvenia v určitej oblasti a tomoscintigrafia vymedzenej časti skeletu. Včasná diagnostika kostných metastáz i primárnych kostných tumorov, zápalových procesov v kostiach, bionekróz, infekcií alebo uvoľnenie endoprotéz, diagnostika fraktúr a infrakcií, diagnostika fraktúr z únavy, metabolických kostných ochorení.
 3. Perfúzna scintigrafia pľúc
  Diagnostika pľúcnych embólií, možnosť i tomoscintigrafie a kvantitatívnej perfúznej scintigrafie pľúc.
 4. Ventilačná scintigrafia pľúc s použitím kryptónu na odlíšenie embólie od iných pľúcnych ochorení
 5. Sekvenčná gamagrafia obličiek - DTPA
  So stanovením glomerulárnej filtrácie každej obličky, možnosť zistenia refluxov, prekážok vo vývodných močových cestách
 6. Sekvenčná gamagrafia obličiek – MAG 3
  Dynamická štúdia obličiek, zameraná na tubulárnu funkciu obličiek, hydronefróza, reflux. obštrukčná uropatia, perfúzia transplantovaných obličiek.
 7. Statická scintigrafia obličiek
  Diagnostika pozápalových jaziev najmä v pediatrii, polycystické obličky, agenéza obličky, anomálne uloženie, možnosť TOMOscintigrafie.
 8. Scintigrafia slinných žliaz
  Statická a dynamická štúdia so zameraním na morfológiu, funkciu, poruchy tvorby slín (Sjogrenov syndróm), zistenie prekážok vo vývodových slinných cestách, zistenie maximálnej exkrečnej rýchlosti.
 9. Vyšetrenie Meckelovho divertikulu, detekcia krvácania v brušnej dutine pomocou značkovaných erytrocytov. Scintigrafická detekcia krvácavých stavov v brušnej dutine.
 10. Statická scintigrafia pečene a sleziny
  Určenie veľkosti, tvaru, ložiskových zmien v pečeni, možnosť tomoscintigrafie.
 11. Diagnostika hemangiómov pečene značkovanými erytrocytmi. Diferenciálna diagnostika ložísk v pečeni (odlíšenie hemangiómov od cýst, mts, cirhotických uzlov v pečeni).
 12. Scintigrafia prištítnych teliesok
  Diagnostika hyperf. prištítnych teliesok.
 13. Diagnostika tumorov mäkkých tkanív.
 14. Lymfoscintigrafia sentinelovej uzliny.Sentinelová uzlina je prvá lymfatická uzlina v lymfatickom povodí, ktorá prijíma lymfatickú drenáž priamo z tumoru. Stanovenie sentinelovej LU pre Ca prsníkov
 15. Vyšetrenie značkovanými leukocytmi, ktoré slúži na zobrazenie zápalového ložiska s akumuláciou leukocytov.
  Najčastejšie indikácie:
  • lokalizácia akútneho zápalu alebo infekcie u pacienta s teplotami neznámej etiológie alebo s inými známkami zápalu (vrátane podozrenia na infekt cievneho štepu alebo endokarditídu)
  • lokalizácia a určenie zápalovej aktivity u zápalových črevných ochorení (M. Crohn)
  • lokalizácia a detekcia muskuloskeletálnych zápalov (osteomyelitída, infekcia endoprotéz, diabetická noha), pred týmto vyšetrením je vhodná scintigrafia skeletu.
 16. Perfúzia myokardu pri záťaži a v kľude, jedno alebo dvojdňové vyšetrenie. Určenie rozsahu porúch perfúzie myokardu, určenie ejekčnej frakcie, objemov v end- systole a end-diastole, posúdenie viability myokardu, jeho kontraktility, tranzietnej ischemickej dilatácie, atď. Príprava: vysadiť dva dni betablokátory (ak to klinický stav dovolí)..
 17. Vyšetrenie motility pažeráka GER - gastroezofagiálneho refluxu 
  detekcia poruchy prehĺtania a oesofageálneho refluxu. 
 18. Vyšetrenie evakuácie žalúdka slúži k posúdeniu rýchlosti evakuácie a motility žalúdka. 
 19. Scintigrafické zobrazenie neuroendokrinných nádorov
  feochromocytómy, neuroblastómy,
 20. Scintigrafia mozgu s DATSCANom
  zobrazenie dopaminových transportérov v striáte. Rozlíšenie patologických stavov s deficitom (Parkinsonova choroba, parkinsonské syndrómy) a bez deficitu dopaminových transportérov (napr.esenciálny tremor).

Na vyšetrenie je nutné pacienta vopred objednať na tel.č.: 033/5953383, 0948 032 957.


Rádiofarmaká sú finančne náročné a po ich príprave sa nedajú skladovať - treba ich použiť do niekoľkých hodín – preto, ak sa pacient nemôže dostaviť na vyšetrenie, je nutné ho odhlásiť niekoľko dní vopred, aby sa na vyšetrenie mohol naplánovať iný pacient. Zdravotná poisťovňa preplatí rádiofarmakum iba vtedy, ak sa pacient nedostavil z medicínskej kontraindikácie (nutný je však zápis v zdravotníckej dokumentácii pacienta).


Kontakt

GAMMALAB, spol. s r.o.
Starohájska 2, 917 01 Trnava
033/5953383, 0948 032 957
FAX 033/5501409